top of page

VÅR HISTORIE

Fra Tango til Gård

Det startet med en fleip, da Marit en kveld i sofaen pekte på hunden Felix og sa "Jeg kunne tenke meg en til sånn", hvor  kommentaren "Ja, men da må vi bo på landet" kom fra Svein. Det ene tok det andre, og fra å ha møttes som tangodansere i 2013, gikk veien fra fantasier om et småbruk til vi byttet ut enebolig i Oslo med en gård som var ørlite større i 2015. 

Bie.jpg

OM FREDSKJÆR GÅRD

Gården er totalt på knapt 1000 mål. Av dette er dyrket mark er på ca 280 mål, ca 50 mål innmarksbeite og det øvrige er for det meste skog. Gården grenser til Rygge Flyplass mot syd, og mot nord med bl. a grense til Vansjø hvor vi også har en egen øy. 

DYR SKAL HA DET BRA, HELE TIDEN

Hos oss er det viktig at dyrene får i størst mulig grad lever som de er ment å være. Sauene bestemmer selv om de skal være inne eller ute om vinteren. Hanen og høneflokken går fritt ute på tunet i den varme årstiden. Dette gir seg også utslag i dyr som også er svært sosialiserte og som gjerne også søker kontakt med besøkende til gården så lenge vi er med

bottom of page