top of page

VIKTIG INFORMASJON

  • Kan vi besøke dere?
    Ja, det kan dere! Ta kontekt med oss for å avtale tidspunkt.
  • Kan vi komme uanmeldt?
    Det er alltid hyggelig med besøk. Dersom dere ønsker å hilse på dyrene, må vi nok dessverre be dere om avtale tid først. Grunnen til det er at vi må være tilstede siden dyrene kjenner oss, og det kan være at dyrene må ha ro siden noen andre har nettopp besøkt de, eller det er andre omstendigheter som gjør at det ikke passer med dyre besøk.
  • Vi ønsker å kjøpe produkter, hvordan betaler vi?"
    Du kan betale med kontant, vips eller kort.
bottom of page