top of page

FELIX

Denne karen bærer ansvaret for at vi kjøpte gård. Lykkelig uvitende, men lykkelig gårdshund med stor frihet. Felix er av rasen ungask vizla. Svært menneskekjær.

LUCA OG TACITO

Luca er ekte gårdskatt, født på en gård på Romerike. Tacito har nærmere urban opprinnelse. Begge benytter felles kattedør, hvor alt fra mus til hoggorm bringes hjem til matmor.

GAMALNORSK SPÆLSAU

Alle har navn, ingen nevnt ingen glemt. Vi har nå 91 sauer. Bevaringsverdig rase, saktevoksende mer allsidig i kostholdet og mer viltpreg i smak enn "vanlig hvit" Bukkene beholdes gjennom vinteren og er ryddemannskap på øya, som internt på gården har fått navnet "Bukkeøya"

FRANS OG HØNENE

Ekte frittgående høns på tunet, hvor de gjør det høner er skapt for å gjøre, grave hull i plenen for sandbading. Alfred er en ordentlig gentleman, og en fin fyr, men han passer også på damene om fremmede opptrer høylydt eller på annen måte stresser flokken. Er av rasen Brahama, en rase som ble holdt pga kjøttet, men legger også fine egg.

BIENE

Gården har 10 bikuber, fordelt på to plasser. Disse er med på å polinere rapsen, i tillegg til at raps gir  også et høyt honningutbytte. 

bottom of page